Gravity Crash™-konkurrence - Deltagerregler

1. Denne konkurrence er åben for indbyggere på 18 år og derover i Belgien, Danmark, Frankrig, Holland, Irland, Luxembourg, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland. 

2. Denne konkurrence åbner for bidrag den 1. april 2010 kl. 12:00 BST og lukker for bidrag den 15. april kl. 23:59 BST ("Konkurrenceperioden").

3. Deltagerne skal have adgang til spillet Gravity CrashTM og et PlayStation®3-system. For at deltage skal deltagerne udføre følgende trin i løbet af Konkurrenceperioden:

(i) Oprette en Sony Entertainment Network account ("SEN account") eller logge på deres SEN account, hvis de allerede har en. Tilmelding til PlayStation®Network ("PSN") forudsætter en accept af PSN Ydelsesbetingelser og Brugeraftale samt PSN Politik om personlige oplysninger.

(ii)  Brug "Editor"-mode i Gravity CrashTM til at skabe en bane.

(iii) Offentliggør banen for Gravity CrashTM-fællesskabet via funktionen "Share" (Del) i "Editor"-mode. Alle baner, der indsendes i Konkurrenceperioden, vil kunne spilles i Gravity CrashTM.  

(iv) Ved hjælp af deres PSN online ID skal de indsende dette ID og navnet på deres niveau i deltagelsestråden på et deltagende forum på community.eu.playstation.com.

Bredbåndsinternet kræves.

4. Den adresse, der er registreret under en deltagers SEN account, afgør deltagerens bopælsland, og dermed om vedkommende er berettiget til at deltage. Deltagerne skal sikre sig, at deres SEN account-oplysninger er opdaterede inden deltagelsen.

5. Alle bidrag skal være originale og udført af deltageren selv (klik på de Generelle regler for at få flere oplysninger). Deltagerne må gerne komme med mere end ét bidrag til konkurrencen. 

6. Vinderne er de 5 deltagere, hvis bidrag efter dommernes vurdering har den bedste funktionalitet, kreativitet og originalitet ("Vinderne"). 

7. Vinderne udvælges inden for 14 dage efter konkurrencens afslutning.

8.  Vinderne modtager hver et PSPTMgo-system og en PSN-værdikuponkode til Gravity CrashTM Portable. Vinderniveauerne kommer med i en tilføjelsespakke til Gravity CrashTM Portable-spillet. PSN-værdikuponkoder er underlagt vilkår og betingelser for brug. Klik her for at få mere at vide.

9. Vinderne får besked pr. e-mail senest 21 dage efter konkurrencens slutdato og skal gøre krav på deres præmie senest 2 uger efter underrettelsesdatoen. Hver deltager har selv ansvaret for at sikre, at de kontaktoplysninger (herunder e-mail-adressen), som er registreret for hans/hendes SEN account er korrekte, og at arrangøren kan kontakte deltageren på den pågældende adresse.  Arrangøren påtager sig intet ansvar, hvis e-mail-adressen er forkert, eller hvis det registrerede land indikerer, at en person ikke er berettiget til at deltage.  

10. PSPTMgo-systemet vil blive afsendt som anbefalet forsendelse, og PSN-værdikuponkoden vil blive sendt via e-mail. Instruktioner angående indløsning af koden er inkluderet i e-mailen.

11. Hvis en præmie viser sig at være defekt eller beskadiget ved modtagelsen, skal arrangøren have skriftlig besked inden for 7 dage efter leveringsdatoen. Ellers betragtes præmien som accepteret i forefaldende tilstand. Dette påvirker ikke dine lovsikrede rettigheder (hvis sådanne gælder).

12. Arrangøren kan efter eget skøn offentliggøre vindernes navne på sit/sine website(s). Vindernes navne bliver på anmodning oplyst til indsendere af en frankeret svarkuvert til følgende adresse: "Gravity Crash Levels Competition", Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom, senest 10 uger efter ovenstående slutdato.

13. Ved at deltage i denne konkurrence giver deltagerne tilladelse til, at arrangøren og dennes medarbejdere og leverandører må behandle personlige data, som findes på vedkommendes SEN account med henblik på administration af konkurrencen.

14. De generelle regler er gældende for denne konkurrence.

15. Arrangøren er: Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.