Specifikke regler for deltagelse i Killzone®3-konkurrencen

Ved at deltage i denne Killzone®3-konkurrence ("Konkurrencen"), der er organiseret af Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom ("Arrangøren"), har deltagerne anerkendt og accepteret at være bundet af de specifikke regler og de generelle regler for præmiekonkurrencer .

1. Denne kampagne er åben for indbyggere over 18 år i Danmark, Finland, Forenede Arabiske Emirater, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Luxembourg, Polen, Portugal, Rusland, Saudi-Arabien, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sydafrika, Tjekkiet, Tyskland og Østrig.

2. Før du kan deltage i denne konkurrence, skal du have en Sony Entertainment Network Account (Sony Entertainment Network konto). Oprettelse af en SEN account (SEN-konto) forudsætter accept af PSN Terms of Service and User Agreement (PSN Ydelsesbetingelser og Brugeraftale) og PSN Privacy Policy (PSN Politik om personlige oplysninger).  

3. For at deltage i denne konkurrence skal du svare på flervalgsspørgsmålet på Killzone®3 konkurrencesiden på www.playstation.com.

4. Denne konkurrence åbner for deltagelse den 2. marts 2011 kl. 17 dansk tid og lukker for deltagelse den 16. marts 2011 kl. 11 dansk tid.

5. Denne konkurrence er begrænset til ét bidrag pr. person. Ingen deltager kan vinde mere end én præmie.

6. Vinderne er de 10 første vilkårligt udtrukne korrekte bidrag i lodtrækningen blandt alle kvalificerede tilmeldinger.

7. Vinderne udvælges 5 dage efter ovenstående slutdato.

8. Præmien er et Killzone®3-spil i 3D og et stykke signeret Killzone®3-artwork. Derudover får hver vinder tilføjet Killzone®3 XP til deres SEN account (SEN-konto). Den samlede præmieværdi er ca. 865 kr.

9. Hvis præmien viser sig at være defekt eller beskadiget ved modtagelsen, skal arrangøren have skriftlig besked inden for 7 dage efter leveringsdatoen. Ellers betragtes præmien som accepteret i forefaldende tilstand. Dette påvirker ikke dine lovsikrede rettigheder (hvis sådanne gælder).

10. Vinderne får besked pr. e-mail 5 dage efter deltagelsesfristens udløb og skal gøre krav på deres præmie senest en uge efter, de har fået besked. Spil og artwork bliver sendt med almindelig post til vindernes adresse, der skal fremgå i deres e-mail-krav, og Killzone®3 XP bliver tilføjet til hver vinders SEN account (SEN-konto). Arrangøren vil inden for rimelighedens grænser tilstræbe at sende præmierne senest 10 dage efter vindernes henvendelse, men påtager sig intet ansvar for præmier, der sendes senere end dette.

11. Arrangøren kan på eget initiativ offentliggøre vindernes navne og hjemland på Arrangørens websted(er). Oplysninger om vinderne (navn og land) bliver på anmodning oplyst til indsendere af en frankeret svarkuvert mærket Ian Whittle/Killzone 3 Promotion til Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom senest 8 uger efter ovenstående slutdato.