Tilpas temaindstillinger

PS3™

Download pakke til oprettelse af tema

Opret dine egne temaer til PS3.

LICENSAFTALE FOR RETNINGSLINJER FOR TEMAER OG UDVIKLINGSVÆRKTØJ TIL TEMAER PÅ PlayStation®3

LÆS DENNE LICENSAFTALE OMHYGGELIGT FOR AT BLIVE BEKENDT MED DINE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER.
Version 1.0 (23. oktober 2007)

ENHVER BRUG AF ELLER ADGANG TIL SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC. ("SCE")'S RETNINGSLINJER FOR TEMAER PÅ PlayStation®3 ("PS3TM") ELLER UDVIKLINGSVÆRKTØJ TIL TEMAER PÅ PS3TM ER UDTRYKKELIGT BETINGET AF ACCEPT AF BETINGELSERNE I DENNE AFTALE.

Denne Aftale er en kontrakt mellem dig og SCE. Denne Aftale gælder for Retningslinjer for Temaer på PS3TM, Udviklingsværktøj til Temaer på PS3TM, alle opdateringer, opgraderinger, nye versioner og al information og support, der leveres i forbindelse hermed (under ét betegnet som "Værktøjer").

1. MEDDELELSE AF LICENS

Værktøjerne er underlagt disse vilkår og betingelser og gives i licens til dig udelukkende til privat, ikke-kommerciel brug , så du kan udvikle, bruge og distribuere Temaer (som angivet herunder) udelukkende til og på PS3TM og i overensstemmelse med Retningslinjer for Temaer på PS3TM. "Temaer" er brugertilpassede skildringer, billeder eller lyde, som er skabt af brugere for at gøre Xross Media Bar (XMB) på PS3TM personlig mht. bl.a. baggrundsbilleder, ikoner, miniaturebilleder og baggrundsmusik. Alle immaterielle rettigheder til Værktøjerne tilhører SCE, og enhver anvendelse af Værktøjerne er underlagt betingelserne i denne Aftale samt al relevant lovgivning angående copyright og immaterielle rettigheder. Bortset fra hvor det udtrykkeligt fremgår af denne Aftale, forbeholder SCE sig alle rettigheder, interesser og retsmidler. Denne licens kan når som helst tilbagekaldes af SCE efter underretning af dig.

2. RESTRIKTIONER

2.1 Du må ikke foretage nogen af følgende handlinger ved etablering af adgang til eller ved anvendelse af Værktøjerne:

(i) ændre, foretage reverse engineering, dekompilere eller adskille nogen del af Værktøjerne, i det videst mulige omfang, som lovgivningen tillader dette;

(ii) forstyrre noget system, hardware, software eller netværk;

(iii) foretage nogen handlinger, der strider mod gældende regler eller lovgivning;

(iv) skabe eller introducere indhold eller lyd, der kan være skadeligt for SCE, SCE's datterselskaber, tilknyttede selskaber, licensgivere eller brugere, f.eks. kode eller virus, der kan skade nogen form for ejendom eller forstyrre brugen af noget system, hardware, software eller netværk; eller

(v) udnytte Værktøjerne på nogen måde, der ikke er i overensstemmelse med den medfølgende dokumentation og denne Aftale.

2.2 Du må ikke foretage nogen af følgende handlinger ved skabelsen eller distributionen af Temaer:

(i) anvende sprog, billeder eller lyd, der kan virke stødende, vulgært, hadefuldt, nedsættende, truende, ærekrænkende, mobbende, eller som er anstødeligt mht. racemæssigt, etnisk eller religiøst tilhørsforhold, eller som kan virke seksuelt krænkende;

(ii) anvende nogen af SCE's eller dets datterselskabers varemærker, servicemærker eller logoer;

(iii) anvende sprog, billeder eller lyd, der kan virke forringende, nedvurderende eller undergravende i forhold til SCE's eller dets datterselskabers, udgiveres, licensgiveres eller tilknyttede virksomheder varemærker, servicemærker, goodwill eller omdømme;

(iv) anvende sprog, billeder eller lyd af kommerciel karakter, som f.eks. reklamer, anmodninger, markedsføring eller kampagner; eller

(v) anvende billeder, lyd eller immateriel ejendom, der tilhører en part, fra hvem du ikke har modtaget behørigt og udtrykkeligt samtykke til anvendelse, ændring, reproduktion og distribution.

Uden begrænsning af SCE's retsmidler erklærer du dig uigenkaldeligt indforstået med, at du straks skal ophøre med al anvendelse og distribution af Temaer ved meddelelse fra SCE herom. Du erklærer dig også indforstået med at samarbejde med SCE, helt for din regning, mht. fjernelse af Temaer fra website eller andet materiale eller udstyr samt begrænsning af enhver form for skade, der forvoldes SCE.

3. DISTRIBUTIONSKRAV

Hvis du vælger at distribuere Temaer til tredjepart, skal du i en medfølgende meddelelse oplyse, at du leverer Temaerne, som de "ER OG FOREFINDES" uden erklæringer eller garantier fra SCE, og at SCE ikke har blåstemplet eller på nogen måde er tilknyttet dine Temaer.

4. GARANTIFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRÆNSNING

Din anvendelse af Værktøjer og din udvikling, anvendelse og distribution af Temaer sker helt for egen risiko. Der gives ingen garanti for kvalitet, anvendelighed eller funktionalitet mht. Værktøjerne. Værktøjerne leveres, som de "ER OG FOREFINDES". SCE fraskriver sig enhver udtrykkelig eller underforstået garanti mht. salgbarhed, garanti for egnethed til et bestemt formål og garanti for ikke-krænkelse. SCE FRASKRIVER SIG ENHVERT ANSVAR FOR TAB AF DATA, TAB AF FORTJENESTE ELLER ANDEN FORM FOR TAB ELLER SKADE, SOM DU ELLER TREDJEPART MÅTTE LIDE, UANSET OM DET SKYLDES DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE ELLER SÆRLIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, OG UANSET ÅRSAGEN, SOM RESULTAT AF DOWNLOAD ELLER ANVENDELSE AF VÆRKTØJERNE ELLER NOGEN FORM FOR UDVIKLING, ANVENDELSE ELLER DISTRIBUTION AF TEMAERNE, SELV HVIS SCE ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER, UNDTAGELSER OG ANSVARSFRASKRIVELSER GÆLDER I DEN VIDEST MULIGE UDSTRÆKNING, DER MÅTTE VÆRE TILLADT IHT. GÆLDENDE LOVGIVNING, SELV I DET TILFÆLDE, AT ET RETSMIDDEL MISTER SIT GRUNDLÆGGENDE FORMÅL.

5. GENERELLE LOVGIVNINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER

SCE kan når som helst og efter eget skøn ændre betingelserne for denne Aftale. Din fortsatte anvendelse af Værktøjerne eller udvikling og distribution af Temaer angiver din accept af sådanne ændringer af denne Aftale.

Jeg accepterer

Jeg accepterer ikke

Tilpas temaindstillinger

Skab dit eget PS3 Custom Theme

Følg vores trinvise vejledning for at give din PS3 XMB-menu (XrossMediaBar) et unikt udseende.


Anvend et nyt tema

Find ud af, hvordan du anvender et nyt tema, når du har downloadet eller overført det til dit PS3-system.


Download nye temaer fra PlayStation Store

Giv din XMB™ (XrossMediaBar) et friskere udseende med en række fantastiske downloads.


Indstil et foto som wallpaper

Find ud af, hvordan du kan vælge et billede under Foto som PS3-systemets wallpaper.


Lav et tema til din PS3

Tilpas din PlayStation 3 med forskellige farver, billeder og ikoner.


Download pakke til oprettelse af tema


Tilpasning af wallpaper og tekst på skærmen

Se, hvordan du kan indstille dit eget baggrundsbillede og ændre skrifttypen på skærmen.

Del

Google+

Relateret systemsoftware

Download den nyeste systemsoftwareopdatering til din PS3 nu.

Find ud af, hvad der er med i opdateringen 4.7 Systemsoftware-forklaring Systemsoftware-arkiv

Problemrapportering

Problemrapportering

Fortæl os, hvis der er nogen, der ødelægger din online-oplevelse med PlayStation.

Få mere at vide

Fejlkoder til PS3

Fejlkoder til PS3

Brug dette praktiske værktøj for at få mere at vide om fejlkoder og løsningsforslag.

Få mere at vide