Funktioner i opdatering (ver 6.61)

PSP®

Få mere at vide om de funktioner, der findes i PSP-systemsoftware version 6.61.

En opdatering til PSP-systemsoftwaren blev udgivet den 15. januar 2015. Hvis du opdaterer dit PSP-system, bliver systemsoftwareversionen 6.61, og følgende funktioner bliver opdateret.

Hovedfunktioner i systemsoftwareopdatering version 6.61

Systemsoftwarens stabilitet under brug af visse funktioner er blevet forbedret.

Bemærk:

  • Denne systemsoftwareopdatering indeholder alle de funktioner, som findes i tidligere versioner.
  • Den nye systemsoftware bevarer alle de indstillinger, der tidligere er lavet på PSP-systemet (som f.eks. niveauet for forældrekontrol).
  • Afhængigt af softwaretitlen er det muligt, at du ikke kan spille uden først at have opdateret PSP-systemsoftwaren.
  • Udfør ikke opdateringer med anvendelse af andre data end de officielle opdateringsdata, der fås fra Sony Computer Entertainment via et netværk eller på diskmedier, og gennemfør ikke opdateringer med anvendelse af andre metoder end dem, der er beskrevet i produktdokumentationen eller på dette site. Hvis en opdatering gennemføres med anvendelse af data fra en anden kilde, med anvendelse af en anden metode eller på et PSP-system, som er blevet ændret eller modificeret på nogen som helst måde, kan PSP-systemet muligvis ikke fungere ordentligt, og det kan være umuligt at installere de officielle opdateringsdata. Disse handlinger kan ophæve gyldigheden af garantien på PSP-systemet og påvirke din mulighed for at få garantiservice og reparationsservice fra Sony Computer Entertainment.

Download nu

Download den nyeste PSP-systemsoftwareversion her.

SYSTEMSOFTWARE LICENSAFTALE FOR PSPTM (PlayStation®PORTABLE) SYSTEMET

18 Juni 2008

DU BEDES LÆSE SYSTEMSOFTWARE LICENSAFTALEN GRUNDIGT FOR AT FORSTÅ DINE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER.

ADGANG TIL, ELLER BRUG AF, SYSTEMSOFTWAREN I SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC. ("SCE")'S PSPTM (PlayStation®PORTABLE) HANDHELD ENTERTAINMENT SYSTEMET ("PSPTM system") ER UDTRYKKELIGT BETINGET AF ACCEPT AF DENNE AFTALE.

Denne aftale er en kontrakt med SCE. Denne aftale gælder for enhver systemsoftware eller firmware, der er inkluderet i PSPTM systemet, samt eventuelle programrettelser, opdateringer, opgraderinger eller nye versioner af den systemsoftware eller firmware, som er leveret eller stillet til rådighed for dit PSPTM-system via en hvilken som helst SCE service eller online netværk, SCE website eller PSPTM system gamedisk (software er kollektivt "System Software").

1. LICENSBEVILLING

Alle immaterielle rettigheder af indholdet, koden, og tilvejebragt data som en del af systemsoftwarens updatering, opgradering eller en ny version (hereafter kaldt "Systemsoftware"), tilhører SCE eller deres licensgivere og alle brugere af systemsoftwaren, er underkastet vilkårene i denne aftale, og alle gældende love om copyright og immaterielle rettigheder. Undtagelsen er udtrykkeligt bevilliget i denne aftale, SCE og deres licensgivere, som forbeholder sig alle rettigheder, interesser og udbedringer.

Betinget af denne aftales vilkår og betingelser, bevilliger SCE dig en ikke-eksklusiv, ikke-kommerciel rettighed til systemsoftwaren udelukkende til brug af dig på dit PSPTM-system. I det omfang loven tillader, ophører dine rettigheder til at bruge eller opnå adgang til den aktuelle version af systemsoftware ved installation af en nyere version af systemsoftwaren på dit PSPTM-system, uanset om installationen foretages via manuel eller automatisk download af SCE via SCE's online netværk eller på anden måde. SCE giver ikke licens til systemsoftware, som er indhentet af brugere på andre måder end via SCE's autoriserede distributionsmetoder. Du har ingen ejendomsrettigheder eller interesser i systemsoftwaren.

2. RESTRIKTIONER

Du må ikke lease, udleje, udstede underlicens, publicere, tilpasse eller oversætte nogen dele af systemsoftwaren. I det omfang tilladt af loven må du ikke baglæns udvikle, dekompilere eller afmontere nogen dele af systemsoftwaren, eller skabe noget uoriginalt arbejde, eller på anden måde forsøge at skabe systemsoftwarens kildekode fra objektkoden. Du må ikke (i) bruge en uautoriseret, illegal, forfalsket eller modificeret hardware eller software i forbindelse med systemsoftwaren, inklusive redskaber til at omgå, deaktivere eller undgå eventuel kryptering, sikkerhed eller autencitetsmekanisme for PSPTM system; (ii) overtræde nogen love, bestemmelser eller vedtægter af SCE eller tredjeparter i forbindelse med din adgang til, eller brug af systemsoftwaren, inklusive adgang, brug eller distribution af nogen software eller hardware, som du er klar over, eller bør være klar over er krænkende eller piratsoftware; (iii) brug af nogen hardware eller software som resulterer i at systemsoftwaren accepterer eller bruger uautoriseret, illegalt eller piratsoftware eller hardware; (iv) erhverve systemsoftwaren på andre måder end via SCE's autoriserede distributionsmetoder; eller (v) udnytte systemsoftwaren på nogen anden måde end brug i dit PSPTM-system i overensstemmelse med de dokumenter, som medfølger den autoriserede software eller hardware, inklusive brug af systemsoftwaren til at designe, udvikle, opdatere, eller videresælge uautoriseret software eller hardware til brug i forbindelse med PSPTM-systemet. Eventuelle overtrædelser af disse restriktioner kan medføre at PSPTM-systemets garanti bortfalder, og påvirke din evne til at opnå garanti og reparationer fra SCE eller deres tilknyttede virksomheder.

PSPTM systemsoftwaren kan indeholde teknologi, som er underkastet amerikanske eksportlove og bestemmelser, inklusive men ikke begrænset til Export Administration Regulations og handelsforbudene og sanktionerne fra U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Asset Controls. Derfor må PSPTM-systemet ikke eksporteres eller geneksporteres til personer og enheder som forhindres af sådanne love og bestemmelser.

3. SERVICER OG OPDATERINGER

SCE kan fra tid til anden tilvejebringe visse opdateringer, opgraderinger eller servicer til dit PSPTM-system, for at sikre at det fungerer korrekt i overensstemmelse med SCE's retningslinjer eller tilvejebringe nye tilbud. Visse servicer kan blive leveret automatisk uden varsel når du tilmelder dig SCE's online netværk, og andre kan blive stillet til rådighed via SCE's website eller autoriserede kanaler. Servicer kan ubegrænset inkludere levering af den sidste nye opdatering eller download af nye versioner, som kan inkludere sikkerhedspatches, og nye eller reviderede indstillinger og funktioner, som kan hindre adgang til piratspil, eller brug af uautoriseret hardware eller software i forbindelse med PSPTM-systemet. Nogle servicer kan ændre dine aktuelle indstillinger, medføre tab af data eller indhold, eller resultere i et tab af funktionsevne. Det anbefales at du jævnligt tager sikkerhedskopi af din data på en harddisk, af en type som kan sikkerhedskopiere.

Andre servicer kan blive stillet til rådighed for dig af tredjeparter, som kræver at du accepterer deres vilkår og betingelser og en fortrolighedserklæring ("Tredjepartsaftale") for at kunne bruge eller opnå adgang til deres servicer. Du anerkender at SCE og deres tilknyttede virksomheder ikke styrer sådanne servicer, indhold eller vilkår, og at du vælger at bruge en sådan service eller indhold på egen risiko. Uagtet tilvejebringelse af eventuelle vilkår og betingelser gælder denne aftale, i tilfælde af eventuelle konflikter mellem denne aftale og tredjepartsaftalen.

4. INDSAMLING AF INFORMATION/AUTENCITET

SCE kan bruge DNAS (Dynamic Network Authentication System), et proprietært system, som er designet til at bevise ægtheden af de spilletitler og PSPTM-systemet, når du kobler PSPTM-systemet til et netværk. DNAS kan hente information om din hardware og software for autencitet, kopibeskyttelse, kontospærring, systemer, regler eller administration af spil og andre formål. Den indsamlede information er ikke dine personlige identifikationsinformation, og der er ingen måde hvormed du kan identificeres fra den indsamlede information, som er indsamlet af DNAS. Al uautoriseret overførsel, fremvisning, eksport, import eller transmission af programmer og anordninger, der kører udenom DNAS kan være forbudt ifølge loven. SCE forbeholder sig retten til at bruge andre autenciteter eller sikkerhedssystemer, Eller metoder i forbindelse med PSPTM-systemet.

Brug af funktioner, som kræver adgang til en internetforbindelse, inklusive PSPTM-systemets internet browser, Macromedia® Flash® Player, Skype, internet radio, samt andre funktioner som bruger en internetforbindelse ("Internetfunktioner") er på egen risiko. Internetfunktioner kan kræve en trådløs LAN-adgang, som muligvis IKKE findes på din lokation, og den kan være gratis eller uden forstyrrelser eller afbrydelser. Se din trådløse LAN-udbyder for nærmere oplysninger. Internetfunktioner støtter MULIGVIS IKKE alle trådløse LAN adgangsforbindelsespunkter eller websites. Browsing websites, spilleprogrammer eller data, eller download af programmer eller data kan resultere i viruser, tab eller korrumpering af data, eller andre problemer. Du skal opfylde alle gældende love og bestemmelser. Se andre vilkår og betingelser for brug i betjeningsvejledningerne.

Du står ansvarlig for alle gebyrer i forbindelse med adgang til, eller brug af internettet.

Muligt indhold som er gemt under et filnavn, der begynder med "[RSS]" kan blive slettet fra din Memory StickTM, når du tilføjer nyt indhold til din Memory StickTM med RSS kanalfunktion. Du bør ikke gemme dit indhold under et filnavn, som begynder med "[RSS]" og bakke op på en anden fil eller lagringsmedie, hvis du ikke ønsker at indholdet bliver slettet.

System Software indeholder Macromedia® Flash® Player teknologi fra Adobe
Copyright © 1995-2008 Adobe Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
Macromedia, Flash og Macromedia Flash er varemærker eller registrerede varemærker som tilhører Adobe Systems Incorporated i USA og internationalt.

5. GARANTIENS ANSVARSFRASKRIVELSE OG BEGRÆNSET ERSTATNINGSANSVAR

Systemsoftwaren og/eller indholdet, servicer, programmer og/eller datakørsel på systemsoftwaren stilles til rådighed "SOM DET ER". SCE og deres tilknyttede virksomheder påtager sig ikke ansvaret for garantiens eventuelle salgbarhed, egnethed til et specielt formål og ikke-overtrædelse.

SCE OG DERES TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER PÅTAGER SIG INTET ERSTATNINGSANSVAR FOR TAB AF DATA, TAB AF FORTJENESTE ELLER ANDRE TAB ELLER SKADER, SOM DU ELLER EN TREDJEPART HAR LIDT, UANSET OM DET ER DIREKTE, INDIREKTE, SPECIELT ELLER BETYDNINGSFULDT, PÅ GRUND AF ADGANG ELLER BRUG AF SYSTEMSOFTWAREN OG/ELLER INDHOLDET, FUNKTIONER, SERVICER, PROGRAMMER OG/ELLER DATAKØRSEL PÅ ELLER TILVEJEBRAGT VIA SYSTEMSOFTWAREN. SÅ LÆNGE DENNE FORUDSÆTNING GÆLDER I DIN JURISDIKTION, GØR DE FØROMTALTE BEGRÆNSNINGER, UDELUKKELSER OG ANSVARSFRASKRIVELSER SIG GÆLDENDE I DET OMFANG TILLADT AF GÆLDENDE LOVE, SELVOM UDBEDRINGEN IKKE KAN FORETAGES I DET NØDVENDIGE OMFANG.

6. MEDDELELSE TIL FORBRUGERE I USA

Systemsoftwaren indeholder ekstra software for at lette adgang til T-Mobile USA Inc. ("T-Mobile") trådløse LAN service ("TMHS Service"). Brug af TMHS Service er betinget af T-Mobile's vilkår og betingelser, som kan findes på http://selfcare.hotspot.t-mobile.com/terms.do og inkluderer, men er ikke begrænset til, de nedenfor beskrevne bestemmelser. NÅR DU BRUGER TMHS SERVICE, REPRÆSENTERER DU EN VOKSEN ALDER, OG INDVILLIGER I AT VÆRE FORPLIGTET AF T-MOBILE'S VILKÅR OG BETINGELSER FOR SERVICE. Hvis du ikke indvilliger i T-Mobile's vilkår og betingelser for service, kan du ikke bruge TMHS Service.

Du indvilliger ikke at bruge eller gøre forsøg på at bruge TMHS-services eller dit PSPTM system til et falsk, ulovligt, chikanisk eller voldeligt formål, eller til at skade eller udsætte T-Mobile's business, omdømme, medarbejde, abonnementer, faciliteter eller nogen andre personer for risiko. Du anerkender at TMHS-servicen generelt ikke er sikker. T-Mobile står ikke ansvarlig for manglende sikkerhed, som er opstået fra brugen af TMHS-servicen. TMHS SERVICEN TILVEJEBRINGES PÅ ET "SOM DEN ER" OG "MED ALLE FEJLER" BASIS, OG UDEN NOGEN FORM FOR GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR TITLER, SALGBARHED, IKKE-OVERTRÆDELSE ELLER EGNETHED TIL ET SPECIELT FORMÅL, SOM ER UDTRYKKELIGT FRALAGT. DU PÅTAGER DIG HELT OG HOLDENT ANSVARET OG RISIKOEN FOR BRUGEN AF TMHS SERVICEN.

TMHS servicen er kun tilgængelig på designerede TMHS-service steder, og er ikke tilgængelig udenfor USA. TMHS servicesteder udsættes for ændringer uden forudgående varsel. T-MOBILE STÅR IKKE ANSVARLIG FOR SKADER, OPSTÅET PÅ GRUND AF DIN BRUG AF TMHS SERVICEN, INKLUSIVE OG UDEN BEGRÆNSNING: STRAFFENDE, EKSEMPLARISK, HÆNDELIG, SPECIEL ELLER HÆNDELIGE SKADER, TAB AF PRIVATLIV ELLER SIKKERHEDSSKADER; PERSONSKADE ELLEE EJENDOMSSKADER; TAB PÅ GRUND AF VISUSER ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER, INDHOLDET AF OVERFØRT DATA, KOMMUNIKATION ELER MEDDELELSER OVERFØRT TIL ELLER MODTAGET AF DIT PSPTM-SYSTEM VIA TMHS-SERVICEN ELLER ADGANG TIL DET GLOBALE NETVÆRK. Du indvilliger i at forsvare, erstatte og holde T-Mobile skadeløs fra og mod eventuelle krav, fordringer, handlinger, ansvar, omkostninger eller skader, som er opstået fra din brug af TMHS-servicen med dit PSPTM-system, eller fra din overtrædelse af T-Mobile's vilkår og betingelser for service.

T-Mobile kan indsamle data eller personlige oplysninger fra dig. For yderligere oplysninger, bedes du konferere med T-Mobile's fortrolighedspolitik og HotSpot sikkerhedsmeddelelse, som findes på www.t-mobile.com. SCE står ikke ansvarlig for sikkerheden af TMHS-servicen eller for T-Mobile's indsamling, brug eller afsløring og offentliggørelse af eventuelle oplysninger, som T-Mobile indhenter fra dig. "Tidligere ejede" eller renoverede PSPTM-systemer kan muligvis ikke opnå adgang til TMHS-servicen. Du anerkender udtrykkeligt og indvilliger i at SCE ikke skal stilles til ansvar for, hverken direkte eller indirekte, for skader eller tab, som er opstået, eller hævdes at være opstået i forbindelse med din evne eller manglende evne til at opnå adgang til, eller til at bruge TMHS-servicen med dit PSPTM-system.

7. ALMINDELIGE LOVMÆSSIGE OPLYSNINGER

Når du bruger eller opnår adgang til systemsoftwaren, indvilliger du i at overholder alle de aktuelle vilkår i denne aftale. For at få adgang til en aktuel kopi af denne , der kan udskrives, gå til http://www.scei.co.jp/psp-eula på din pc. SCE kan, efter eget skøn, når som helst ændre vilkårene i denne aftale. Du bedes tjekke denne website fra tid til anden for ændringer af denne aftale. Din fortsatte adgang til, eller brug af, systemsoftwaren, indebærer din accept af eventuelle ændringer af denne aftale.

©2008 Sony Computer Entertainment Inc. Alle rettigheder forbeholdes

Del

Google+

Systemsoftware: 6.61

6.61

Relateret systemsoftware

Download den nyeste systemsoftwareopdatering til din PSP nu.

Systemsoftware-forklaring Systemsoftware-arkiv

Problemrapportering

Problemrapportering

Fortæl os, hvis der er nogen, der ødelægger din online-oplevelse med PlayStation.

Få mere at vide

Onlinesupport

Onlinesupport

Find og del oplysninger og gode råd med PlayStation-fællesskabet.

Få mere at vide

Fejlkoder til PS3

Fejlkoder til PS3

Brug dette praktiske værktøj for at få mere at vide om fejlkoder og løsningsforslag.

Få mere at vide