RSS

Nedenfor finder du en oversigt over tilgængelige feeds fra playstation.com. Kopiér disse links ind i din feedlæser for at fortsætte.

rss playstation.com

RSS-vilkår og betingelser for PlayStation.com

Læs venligst disse vilkår og betingelser ("Vilkår") omhyggeligt, før du downloader et RSS-feed fra PlayStation.com. Du skal også være opmærksom på, at disse Vilkår skønnes at være blevet accepteret af dig, hvis og når du downloader et RSS-feed.

Vi forbeholder os retten til når som helst, efter eget skøn og efter behag, at ændre, modificere, tilføje og/eller fjerne dele af disse Vilkår ved at opdatere indholdet på denne side. Du bør derfor besøge denne side, hver gang du downloader et RSS-feed.

1. Licens

Sony Computer Entertainment Europe Limited ("SCEE") giver dig en royaltyfri, ikke-eksklusiv licens til at vise oplysninger og/eller materiale, som du vælger at modtage fra PlayStation.com ("Indholdet"), på dit website ("Sitet"). Alle immaterielle rettigheder i Indholdet forbliver SCEE's og/eller dets licensgiveres ejendom.

2. Site

Du må ikke anvende Indholdet på et site, hvorpå der forefindes noget af følgende indhold:

  • Fremme af eller tilskyndelse til ulovlige og/eller kriminelle aktiviteter
  • Injurierende eller vildledende ytringer
  • Diskrimination eller had, herunder i relation til race, religion, køn og seksualitet
  • Indhold, der overtræder ophavsret og andre immaterielle rettigheder eller tilskynder til sådanne overtrædelser
  • Pornografisk, blasfemisk, stødende eller usømmeligt indhold
  • Indhold, der krænker et individs privatliv eller tilskynder brugerne til det

Uden hensyn til ovenstående liste kan SCEE når som helst annullere licensen, såfremt det vurderes, at dit site er uegnet til at anvende Indholdet.

Du må på ingen måde rette, redigere eller føje noget til Indholdet, og du må ikke antyde, at SCEE, dets tilknyttede selskaber eller PlayStation støtter dit site..

3. Kildeangivelse og link tilbage til PlayStation.com

Alt indhold på Sitet skal være angivet med følgende kildeangivelse: "Indhold stammer fra PlayStation.com"

Hvor det er muligt, skal du inkludere et funktionsdygtigt link til siden på PlayStation.com indeholdende Indholdet. Hvis det ikke er muligt, skal du på skærmen oplyse den URL-adresse, hvorfra Indholdet kan hentes.

4. Garanti, ansvar & erstatning

Du garanterer over for SCEE, at Sitet overholder alle gældende love og bestemmelser, og at det påhviler Sitets brugere at efterkomme vilkår, der svarer til disse Vilkår, i forbindelse med deres brug af Indholdet.

Indholdet stilles til rådighed, som det er og forefindes, og der gives ingen garantier desangående. Til det maksimale af det loven tillader, fraskriver SCEE, dets tilknyttede selskaber og licensgivere sig ethvert ansvar for tab eller skade, du eller en tredjepart måtte lide, uanset om det skyldes en direkte, indirekte, tilfældig eller nogen som helst anden følge af din brug af Indholdet. Du erklærer dig hermed indforstået med at holde SCEE skadesløs og forsvare SCEE med hensyn til alle skader, omkostninger og udgifter, herunder rimelige salærer og procesudgifter, der måtte opstå som et resultat af et eventuelt brud på disse Vilkår, eller som på anden måde er opstået i forbindelse med din brug af Indholdet.

5. Ophør

Du kan når som helst ophæve disse Vilkår og navnlig den licens, der er givet i paragraf 1, ved at destruere eller fjerne alle kopier af Indholdet fra dit site, alle harddiske, netværk og andre lagringsmedier.

Vi kan når som helst og uden ansvar ophæve disse Vilkår og navnlig den licens, der er givet i paragraf 1. Hvis vi gør dette, skal du destruere alle kopier af Indholdet, når du modtager ophørsmeddelelsen fra os.

6. Domsmyndighed

Disse vilkår og betingelser er underlagt engelsk lovgivning, og de engelske domstole har eksklusiv domstolskompetence.

Nyttige oplysninger

Hvad er denne side for noget?

Dette er et RSS-feed fra PlayStation.com. RSS-feeds sikrer, at du altid kan få de seneste nyheder og features fra PlayStation.com.

Hvis du vil abonnere på vores RSS-feed, skal du bruge en Nyhedslæser eller en lignende enhed.

 

Hvad er RSS?

RSS står for Really Simple Syndication

RSS-feeds kan læses via RSS-læsere, Nyhedslæsere eller lignende programmer. Ved hjælp af disse programmer kan du abonnere på dette feed og ad den vej blive orienteret om opdateringer på PlayStation.com. Hvis du ønsker at bruge dette feed til at vise indhold fra PlayStation.com på dit site, skal du læse vores vilkår og betingelser her

Bemærk: Brug af dette feed sker med hensyntagen til vores vilkår og betingelser nedenfor.

 

Sådan abonnerer du på dette RSS-feed

Du kan abonnere på dette feed på én af følgende måder:

  • Træk det ovenfor viste orange "RSS"-ikon ind i din RSS-læser